AKTUALNO

Nujno moramo vplivati na sprejemanje PKP10!

SPREMEMBA VOLILNEGA SISTEMA

Smo za PRAVIČEN volilni sistem, tako da bodo poslanke in poslanci res izvoljeni predstavniki ljudstva.

To terja ODVZEM MOČI STRANKAM in konec STRANOKRACIJE, zato bomo v statut zapisali, da se bomo po 8ih letih ukinili.

POLITIKI V SLUŽBI LJUDSTVA

ODPOKLIC POSLANCEV IN DRUGIH FUNKCIONARJEV skupaj z UKINITVIJO POSLANSKE IMUNITETE in uvedbo OSEBNE ODGOVORNOSTI VSEH (poslancev in funkcionarjev) je ENA OD PRVIH IN ZELO POMEMBNIH SPREMEMB. 

Nujna je povrnitev SUVERENOSTI.

Vrnitev MOČI ODLOČANJA ljudstvu, vključno z ureditvijo referendumske zakonodaje.

SPREMEMBE V DELOVANJU SODSTVA

Naj SODBA V IMENU LJUDSTVA ne bo zgolj lepo zveneča floskula, ampak pomemben dejavnik delovanja sodstva.
Uvedba skrbno izdelanega porotniškega sistema s povečanim številom porotnikov za kazniva dejanja prve in druge stopnje.

SVOBODA
ODLOČANJA

Svoboda odločanja o medicinskih postopkih in cepljenju je ustavno zagotovljena temeljna  človekova pravica. 

Svoboda odločanja v polnem pomenu besede je naša zaveza ljudstvu. 

Za dosego potrebujemo:

 – neodvisne varnostne študije, ki bodo zagotovile varnost cepiv

-udejanjanje pojasnilne dolžnosti

PRIDRUŽI SE

Prijavi se na novice ali aktivno sodeluj.

Naša kratka predstavitev, ki jo lahko prenesete, natisnete in delite.