KMETIJSTVO IN SAMOOSKRBA PO MERI LJUDSTVA

Stranka Za ljudstvo Slovenije (ZLS) je v oktobru 2022 na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovila dopis, v katerem izraža zaskrbljenost glede usode kmetijstva in posledično samooskrbe Slovenije s hrano. Slovenija je vedno bolj odvisna od uvoza hrane. ZLS kot enega glavnih problemov za vedno večjo uvozno odvisnost oskrbe Slovenije s hrano vidi v hitrem zmanjševanju števila malih in srednjih kmetij, ki bi morale biti sposobne oskrbeti slovenskega potrošnika z lokalno pridelano hrano.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

V Sloveniji trenutno varstvo kmetijskih zemljišč ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih (v
nadaljevanju: ZKZ), ki predpisuje več mehanizmov varovanja kmetijskih zemljišč, med
drugim …

Dodaj odgovor

Kategorije

ZADNJI PRISPEVKI