Programske zaveze

SPREMEMBA VOLILNEGA SISTEMA

Prizadevamo si za PRAVIČEN volilni sistem, tako da bodo poslanke in poslanci končno res izvoljeni predstavniki ljudstva.

To terja ODVZEM MOČI STRANKAM in konec STRANOKRACIJE, ki je v slovenskem prostoru popolnoma nehigienska. Zato smo v statut zapisali, da se naša stranka po 8ih letih ukine.

POLITIKA V SLUŽBI LJUDSTVA

ODPOKLIC POSLANCEV IN DRUGIH FUNKCIONARJEV skupaj z UKINITVIJO POSLANSKE IMUNITETE in uvedbo OSEBNE ODGOVORNOSTI VSEH (poslancev in funkcionarjev) je ENA OD PRVIH IN ZELO POMEMBNIH SPREMEMB. 

Vsi funkcionarji morajo stati za svojimi dejanji brez slehernega izmikanja zakonodaji, ki velja za vse, ker smo pred zakonom VSI enaki.

SPREMEMBA USTAVE

Besedilo je trenutno še v urejanju, prosimo za razumevanje.

ZAKON O LUSTRACIJI

Besedilo je trenutno še v urejanju, prosimo za razumevanje.

DOSTOPNO JAVNO ZDRAVSTVO ZA VSE

Besedilo je trenutno še v urejanju, prosimo za razumevanje.

ŠOLSTVO PO MERI OTROK

Besedilo je trenutno še v urejanju, prosimo za razumevanje.

KMETIJSTVO V SOŽITJU Z NARAVO

Besedilo je trenutno še v urejanju, prosimo za razumevanje.

STOP KORUPCIJI

Besedilo je trenutno še v urejanju, prosimo za razumevanje.